LAGSTIFTNING  
   

 

Den lag och förordning som reglerar våra arbetsplatser är Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) samt de föreskrifter som Arbetsmiljöverket fastställer de så kallade AFS-arna som respektive Arbetsgivare berörs av. I dagligt tal kallas dessa författningar/föreskifter "Arbetsmiljölagstifningen".
Arbetstidslagen berör självklart också respektive arbetsmiljö men då den är förhandlingsbar till vissa delar och då kan förhandlas bort (mellan arbetsmiljöparterna) är den inte gällande för alla arbetsmiljöer. Arbetsmiljölagen däremot gäller för alla arbetsmiljöer och kan inte förhandlas bort av arbetsmiljöparterna. Den är så kallad ej förhandlingsbar.

Sedan finns det andra lagar som berör våra arbetsmiljöer. Det är till exempel Kemilagstiftningen, REACH-förordningen, Miljöbalken, Tobakslagen mm. som arbetsgivare också berörs av.
Trots alla övriga lagar som reglerar olika arbetsgivares verksamhet är det Arbetsmiljölagen som drar upp grundreglerna för hur våra arbetsplatser förväntas vara sett utifrån samhället och Arbetsmiljöverkets myndighetstillsyn.