TJÄNSTER

Som arbetsmiljöingenjör erbjuder jag mina företagskunder råd, stöd och vägledning som hjälper dem fylla sitt arbetsmiljöansvar.
Genom att vara en guide och tolk, lotsar jag dem genom de ibland snåriga föreskrifterna/reglerna som Arbetsmiljöverket producerar, och utövar sin myndighetstillsyn över.

TJÄNSTER

 • I ett årligt abonnemang bevakar jag de föreskrifter som verksamheten berörs av.

 • Utför arbetsmiljöutbildningar om Arbetsmiljölagen (AML) och om det Sytematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

 • Utför utbildning/information om specifika AFS-ar.

 • Medverkar/utför skyddsronder.

 • Deltar i skyddskommittéer.

 • Utför riskanalyser/riskbedömningar.

 • Utför de flesta yrkeshygieniska mätningar.
 


SAMMANSATTA TJÄNSTER

 • BAS
  Läs mer...


 • PLUS
  Läs mer...


 • UTBILDNINGAR
  Läs mer...


 • RÅD OCH STÖD/MÄTNINGAR
  Läs mer...
    

För fackliga och övriga organisationer erbjudes samtliga tjänster utom BAS- och PLUS-tjänsterna.