VÄLKOMMEN TILL
KJELL CARLSSON ARBETSMILJÖ
 
     
     
 

Jag är arbetsmiljöingenjör och har drygt 20 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor genom min anställning inom företagshälsovård. Sedan hösten 2010 bedriver jag samma typ av verksamhet men då i egen regi. Mina kunder är företag, kommuner och organisationer där det finns arbetsgivare som har anställd personal.

Jag arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kontakt gärna mig för att ta reda på vad jag kan göra för just din verksamhet.

FÖR EN SÄKER
OCH PRODUKTIV ARBETSMILJÖ